خطای صفحه آبی یا Blue Page

1- اگر قبل از لوگوی ویندوز باشد، مشکل از رم است. 2- اگر حین لوگوی ویندوز یا قبل از Welcome باشد، مشکل می تواند از رم یا هارد باشد. 3- اگر داخل ویندوز اتفاق بیافتد مشکل می تواند از ویروس یا درایور Unsigned باشد.


  (0)   نظر