آیکون های روی دسکتاپ همگی دارای پس زمینه آبی شده اند. چگونه رنگ آن ها را حذف کنم؟

آیکون های روی دسکتاپ همگی دارای پس زمینه آبی شده اند. چگونه رنگ آن ها را حذف کنم؟

وارد Control Panel شده و گزینه System را باز کنید و از سمت چپ گزینه Advanced system Settings را بزنید.

  را بزنیدSettings گزینه Advancedاز قسمت

- در پنجره باز شده ، در سربرگ VisualEffects ، گزینه Custom راتیک بزنید.- از لیست زیرین Custom ، گزینه یکی مانده به آخر یعنی Usedrop shadows for icon lables on the desktop راپیدا کرده و تیک آن را بردارید.-پنجره ها را با Apply و OK تأیید کنید.- به Desktop رفتهو با دکمه F5 یکبار Refresh کنید.


  (0)   نظر